میز (1)

ست (2)

تک (2)

اکسسوری (1)

FREE SHIPPING

Fast and reliable delivery

50 DAYS RETURN

Consumer protection program

24/7 SUPPORT

If you have any questions

BEST QUALITY

Many years on the market

OUR PRODUCTS
NEW
  • NEW
  • FEATURED
  • TOP RATED

مبل آنزو

1,000 تومان
آنزو یا ایم دوگود نام یکی از موجودات افسانه ای در داستان‎های سومری و اکدی‎ست. او پرنده ای هیولا مانند و بسیار زیبا‌ست که دارای سر شیر و بدنی غول پیکر و بال است. او  قهرمان حماسه نینورته و خدای جنگ است. بال‌هایش بارش مهربانی و آرامش روحی انسان است.  

مبل بومرنگ

1,000 تومان
برای هر عمل، عکس العملی وجود دارد که مقدار آن، مساوی آن عمل بوده و جهت آن بر عکس است .به این اصل"قانون بومرنگ" گفته می‌شود. یعنی اینکه همه کارها و افکار ما – همچون چوب خمیده بومرنگ – به سمت خودمان باز می‌گردد.  
SPECIAL OFFERS
NEW
  • NEW
  • FEATURED
  • TOP SELLERS

مبل آنزو

1,000 تومان
آنزو یا ایم دوگود نام یکی از موجودات افسانه ای در داستان‎های سومری و اکدی‎ست. او پرنده ای هیولا مانند و بسیار زیبا‌ست که دارای سر شیر و بدنی غول پیکر و بال است. او  قهرمان حماسه نینورته و خدای جنگ است. بال‌هایش بارش مهربانی و آرامش روحی انسان است.  

مبل بومرنگ

1,000 تومان
برای هر عمل، عکس العملی وجود دارد که مقدار آن، مساوی آن عمل بوده و جهت آن بر عکس است .به این اصل"قانون بومرنگ" گفته می‌شود. یعنی اینکه همه کارها و افکار ما – همچون چوب خمیده بومرنگ – به سمت خودمان باز می‌گردد.  

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DISPLAY SIZE

Capacitive touch screen / 6.2 inch LCD / 1280×720 resolution

CPU/GPU

NVIDIA customised Tegra processor

USB TERMINAL

USB Type-C terminal for charging or connecting to dock

INTERNAL BATTERY

Lithium-ion battery / battery capacity 4310mA

NINTENDO DOCK

Dock used for charging and connecting to TV

TV CONNECTION

HDMI Out Maximum resolution: 1920×1080, 60 fps

wood-portfolio-placeholder

Available now $299.99

ACCESSORIES
NEW
  • NEW
  • FEATURED
  • TOP SELLERS

مبل آنزو

1,000 تومان
آنزو یا ایم دوگود نام یکی از موجودات افسانه ای در داستان‎های سومری و اکدی‎ست. او پرنده ای هیولا مانند و بسیار زیبا‌ست که دارای سر شیر و بدنی غول پیکر و بال است. او  قهرمان حماسه نینورته و خدای جنگ است. بال‌هایش بارش مهربانی و آرامش روحی انسان است.  

مبل بومرنگ

1,000 تومان
برای هر عمل، عکس العملی وجود دارد که مقدار آن، مساوی آن عمل بوده و جهت آن بر عکس است .به این اصل"قانون بومرنگ" گفته می‌شود. یعنی اینکه همه کارها و افکار ما – همچون چوب خمیده بومرنگ – به سمت خودمان باز می‌گردد.  

NEW PRODUCTS

NEW PRODUCTS

NEW PRODUCTS

NEW PRODUCTS

OUR LATEST ARTICLES

JOIN OUR NEWSLETTER NOW

DO YOU LIKE THE THEME?
SHARE WITH YOUR FRIENDS!

Will be used in accordance with our Privacy Policy